A weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Elfogadom!

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a philament.eu oldalon illetve webáruházban folytatott adatkezelési elveket és gyakorlatot mutatja be.

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 

  1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Filamania Kft.

Cím : 2310 Szigetszentmiklós, Fenyőfa u. 23/a

Elérhetőség: info@philament.eu

Honlap: www.philament.eu

 

  1. A kezelt adatok és érintettek köre

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Érintettek köre: a webáruházban regisztráló és vásárló felhasználók

  Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás eladóval és futárszolgálattal

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Telefonszám (opcionális)

Kapcsolattartás, a számlázással és/vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím, adószám

A szabályszerű számla kiállítása.

Szállítási név és cím

A házhozszállítás megvalósítása

 

 A fent felsorolt célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 Hírlevél feliratkozáshoz és küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó felhasználók

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név (opcionális)

Azonosítás

E-mail cím

A hírlevél kézbesítésének lehetővé tétele.

 
 

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

A felhasználó a rendelés véglegesítésekor kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

 Hírlevélre való feliratkozáskor az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó email üzenetek  küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális akciókról, termékekről, egyéb újdonságokról.

 Az adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, továbbá

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.)

és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

 

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adatokat a regisztrációtól számított 5 évig tároljuk.  Kivételt képeznek a számviteli bizonylatokban használt személyes adatok, mivel ezeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

 A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 180 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti és módosíthatja saját adatait.

A felhasználó e-mailben (info@philament.eu címen) kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

 

 

  1. Az adatfeldolgozók köre

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A Filamania Kft. értékesítési és marketingfeladatokat ellátó munkatársai.

Szállítás: DPD Magyarország Kft.; Express One Hungary Kft.

Online fizetés : Barion Zrt., PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A.

Könyvelés: Lidit Bt.

Rendszerüzemeltetés: Upsolution Kft.

 Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben a hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

  1. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó jogellenes adatkezelést vélelmez, jogosult tiltakozni az adatkezelőnél, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu).

 

  1. Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

  1. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.

 

Szigetszentmiklós, 2018. május 20.